Adam Bengtsson


Webbutvecklare

Om mig

Mitt namn är Adam och detta är min CV-sida. Jag arbetar som webbutvecklare på Consid i Värnamo och är utbildad .NET webbutvecklare ( betyg.pdf ) som kan C#, JavaScript, HTML/CSS med mera. Jag använder utvecklingsmiljön Visual Studio och Visual Studio Code. Jag arbetar med och är certifierad för CMS:et Sitevision i mitt arbete och håller bland annat för närvarande på att lära mig JavaScript ramverket React.

Mitt CV

CV.pdf

Certiferingar

Sitevision Certified Website Developer Sitevision Certified Solution Developer

Mina referenser


GitHub

GitHub från mina studier