Adam Bengtsson


Webbutvecklare

Om mig :

Mitt namn är Adam och detta är min CV-sida. Jag arbetar som webbutvecklare på Consid i Värnamo och är utbildad .NET webbutvecklare ( betyg.pdf ) som kan C#, JavaScript, HTML/CSS med mera. Jag använder utvecklingsmiljön Visual Studio och Visual Studio Code. Jag arbetar med och är certifierad för CMS:et Sitevision i mitt arbete och håller bland annat för närvarande på att lära mig JavaScript ramverket React.

Mitt CV :

CV.pdf

Certiferingar :

Sitevision Certified Website Developer Sitevision Certified Solution Developer

Mina referenser :


GitHub :

GitHub från mina studier