Adam Bengtsson


Utvecklare

Om mig

Mitt namn är Adam och detta är min CV-sida. Jag arbetar som utvecklare på Consid i Värnamo och är utbildad .NET utvecklare som kan C#, JavaScript, React, HTML/CSS med mera. Jag använder utvecklingsmiljön Visual Studio och Visual Studio Code. Jag arbetar med och är certifierad för CMS:et Sitevision i mitt arbete och håller för närvarande på att certifiera mig för CMS:et Litium och på fritiden lär jag mig JavaScript ramverket Svelte.

Mitt CV

CV.pdf

Certiferingar & betyg

Betyg från .NET-utbildningen.pdf
React introduktionskurs diplom.pdf
WCAG för utvecklare kurs diplom.pdf

Sitevision Certified Website Developer Sitevision Certified Solution Developer

Mina referenser